یادداشتی بر سریال شهرزاد قسمت دهم و یازدهم و انیمیشن Spirited Away

یادداشتی بر سریال شهرزاد قسمت دهم و یازدهم و انیمیشن  Spirited Away

اتفاقات قابلیت ماست نه الطاف دیگرانمیدونم که اگر بخوام راجب این تیتر خیلی تفکرات شخصیه خودم و بگم ، احتمالا خیلیا میگن یعنی پارتی بازی و اینا وجود نداره ؟...