یک زندگی خوب

یک زندگی خوب

یک زندگی خوب احتمالاً آن است که به تمامی زیسته شده باشد و اگر در مراحل زندگی خود موفق شده باشیم آن را به تمامی زندگی کنیم، دیگر در پی این نخواهیم بود که معلوم کنیم زندگی‌ خوبی بوده است یا نه. اما به محض اینکه احساس ارزش به خود ما کمی...

قضاوت بیرونی هم مفید است هم مضر ، دقیق نگاه کنید

قضاوت بیرونی هم مفید است هم مضر ، دقیق نگاه کنید

قضاوت‌هایی که از بیرون در مورد ما می‌شود،متضاد است: کسانی که ما را دوست دارند ،قاعدتاً ما را تأیید و تصدیق می‌کند، ولی در مورد دیگران چنین نیست. البته مهم است که ما خود را همواره در معرض قضاوت دیگران از...

باید علاقه مند شویم به تمایزهایی که بین ما انسان ها هست

باید علاقه مند شویم به تمایزهایی که بین ما انسان ها هست

گاهی انسان از این فکر خلاص نمی‌شود که همان مقایسه ای که در گله ی جانوران انجام می‌گیرد، برای ما انسان‌ها هم اهمیت پیدا کرده است؛ اگر شخص به تر از دیگری باشد ،احساس برتری خواهد کرد، و اگر بدتر باشد،...

لزوم داشتن احساس اقتدار

لزوم داشتن احساس اقتدار

هر کس احساس اقتدار نکند، به فردی ناشاد، اندوهگین، بد خلق، هراسان و مضطرب خواهد بود . بدین ترتیب اطمینان به خود کاهش می‌یابد و احساس ارزش به خود سست تر و از ضعیف‌تر می‌شود.احساس اقتدار یعنی داشتن این اعتماد و اطمینان که من قادرم این زندگی را که مال من است، تغییر دهم و تأثیرات ناخواسته...