فیلم American Beauty 1999

فیلم American Beauty 1999

خلاصه فیلم در یکی از سایت ها : «لستر برنم» (اسپيسي) مردي حدودا چهل و پنج ساله و اسير دوران گريزناپذير بحران در زندگي است. تا اين که شيفته ي زيبايي...

فیلم طعم شیرین خیال

فیلم طعم شیرین خیال

بعد از مدت ها امشب رفتم سینما.طعم شیرین خیال فیلم انتخابی بود به خاطر حضور شهاب حسینی نه چیز دیگه.واقعا این فیلم چرندی بیش نبود.معلمی عاشق طبیعت عاشق یکی از...