سفر به جنگل چورت

سفر به جنگل چورت

خوب این بار رفتیم با جمعی از دوستان به جنگل چورت که یکی از دوستان در موردش تو اینترنت خونده بود و اطلاعاتمون هم در موردش در حد مطالبی بود...