فیلم Jobs

فیلم Jobs

امروز وقت کردم فیلم jobs رو ببینم. تنها نکته ای که تو موفقیت استیو جابز خودش و خیلی نشون میده اینه که مدام به شکست خورد تا زمانی که فعالیت...