موفقیت ۴

موفقیت ۴

جلسه چهارم از بحث های مرتبط با موفقیت : سوال : چگونه باوری جدید در خود ایجاد کنیم ؟ یا اصلا چگونه باوری جدید در شخصی نهادینه شده است ؟ اکتسابی...